Το πρόγραμμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (τελευταία ενημέρωση 18/8/2016).

Οι τίτλοι και περιλήψεις των εργασιών που θα παρουσιαστούν εδώ.

Για τους συμμετέχοντες, είναι καλό να έχετε μαζί σας φορητό υπολογιστή. Θα βοηθήσει για τα εργαστήρια που σχεδιάστηκαν για κάποια απογεύματα (επίσης βοηθάει να έχετε περασμένο το Matlab).

Περιμένουμε προτάσεις σας για εκδηλώσεις στα θέματα του Σχολείου - Συνεδρίου. Έχει κρατηθεί χρόνος σε δύο απογεύματα για δύο εκδηλώσεις:

1. Science Debate: δύο άτομα ή μικρές ομάδες επιχειρηματολογούν για κάποιο θέμα αντιπαράθεσης έχοντας διαφορετική προσέγγιση, π.χ. στοχαστικά μοντέλα εναντίον αιτιοκρατηικών μοντέλων. Μπορείτε να προτείνετε θέματα αντιπαράθεσης και να συμμετέχετε, είτε με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή με την έναρξη του Σχολείου Συνεδρίου.

2. FameLab: Με τη δική σας συμμετοχή μπορεί να γίνει διαγωνισμός FameLab (https://www.britishcouncil.gr/en/famelab) με τίτλους θεμάτων του Σχολείου - Συνεδρίου. Σκεφτείτε ένα θέμα που μπορείτε να παρουσιάσετε σε 3'. Θα βαθμολογηθείτε για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων που δίνετε καθώς και για το χάρισμα της παρουσίασης. Αν υπάρχουν συμμετοχές (είτε με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή με την έναρξη του Σχολείου Συνεδρίου) θα υπάρχουν και βραβεία!

Περιμένουμε προτάσεις για εκδηλώσεις πέρα από τα θέματα του Σχολείου - Συνεδρίου. Η κατασκήνωση προσφέρεται για ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια, όχι μόνο στη θάλασσα, το απόγευμα (από τις 17:30).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και στο facebook, @23SummerSchoolAUTH): https://www.facebook.com/23SummerSchoolAUTH/