23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα»

Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ, Χαλκιδική, 27/8/2016 – 3/9/2016

              AUThEngLogoArchimidisHighRes  

Σελίδα στο facebook (@23SummerSchoolAUTH): https://www.facebook.com/23SummerSchoolAUTH/

Στον κόσμο μας υπάρχουν πολλά πολύπλοκα δυναμικά συστήματα, που το καθένα αποτελείται από μεγάλο πλήθος αλληλοεπιδρώντων στοιχείων, και χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτη εξέλιξη στο χρόνο ή/και ιδιαίτερα σύνθετη χωρική δομή. Μερικά παραδείγματα είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, η εξέλιξη κοινωνικών δικτύων, το χρηματο-οικονομικό σύστημα, οι κλιματικές αλλαγές, η εξέλιξη οικοσυστημάτων, γεωφυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμοί), αλληλοεπιδράσεις ατόμων και μορίων.

Η επιστήμη της μελέτης των δυναμικών και πολύπλοκων συστημάτων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη με σκοπό την κατανόηση των κοινών τους χαρακτηριστικών αλλά και των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους. Η μελέτη επικεντρώνεται στη χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων της μη-γραμμικής δυναμικής, του χάους, των μορφοκλασματικών (fractals), της θεωρίας πληροφορίας, των πολύπλοκων δικτύων αλλά και άλλων πεδίων των μαθηματικών, στατιστικής, φυσικής και πληροφορικής.

Το 23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές με σκοπό να τους προσφέρει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο διάρκειας μιας βδομάδας γνώσεις και ειδίκευση στις μεθόδους μελέτης δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας, καθώς και στη μελέτη πραγματικών πολύπλοκων συστημάτων στη βιοϊατρική, στα κοινωνικο-οικονομικά, στη γεωφυσική, στη μηχανική και αλλού. Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Σχολείου, οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιστημών, που θέλουν να αποκτήσουν υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση στα θέματα των δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας αλλά και να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα.

Το 23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη Χαλκιδική (http://camping.auth.gr) την περίοδο 27/8/2016 – 3/9/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι (τελειόφοιτοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, άλλοι) καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου στη διεύθυνση http://complexity.web.auth.gr .

Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 50 και αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις θα εφαρμοστούν κριτήρια επιλογής.

Αφίσα Σχολείου στα Ελληνικά          Αφίσα Σχολείου στα Αγγλικά

          PosterSchoolEn